Όλες η χιλιάδες της 229 έκδοσης εθνικού λαχείο

, by gigas

Κατά τη ΣΤ 10η μέρα του εθνικού λαχείου  η χιλιάδες που κληρωθήκαν είναι η 173 & 183

Ο αριθμός 183676 κερδίζει το μεγάλο δώρο τον 3.000.000 ευρώ

Από μια αλλαγή της Α’230 κερδίζουν όλα τα γραμμάτια που είναι ο λήγοντας σε ζυγός

Πρώτη κλήρωση της Α’230 ( ΔΕΣ ΕΔΩ)

 

Κλήρωση A’ Ημέρα 1: 27/05/2015 (Χιλ.:38,166)
Κλήρωση A’ Ημέρα 2: 28/05/2015 (Χιλ.:42,93)
Κλήρωση B’ Ημέρα 1: 09/06/2015 (Χιλ.:55,138)
Κλήρωση B’ Ημέρα 2: 10/06/2015 (Χιλ.:91,170)
Κλήρωση Γ’ Ημέρα 1: 23/06/2015 (Χιλ.:25,47)
Κλήρωση Γ’ Ημέρα 2: 24/06/2015 (Χιλ.:29,54)
Κλήρωση Δ’ Ημέρα 1: 23/07/2015 (Χιλ.:59,136)
Κλήρωση Δ’ Ημέρα 2: 24/07/2015 (Χιλ.:92,180)
Κλήρωση Ε’ Ημέρα 1: 03/08/2015 (Χιλ.:27,35)
Κλήρωση Ε’ Ημέρα 2: 04/08/2015 (Χιλ.:109,163)
Κλήρωση Ε’ Ημέρα 3: 05/08/2015 (Χιλ.:66,139)
Κλήρωση Ε’ Ημέρα 4: 06/08/2015 (Χιλ.:69,174)
Κλήρωση Ε’ Ημέρα 5: 07/08/2015 (Χιλ.:124,140)
Κλήρωση Ε’ Ημέρα 6: 10/08/2015 (Χιλ.:46,156)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 1: 01/09/2015 (Χιλ.:10,146,9,130)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 2: 02/09/2015 (Χιλ.:107,39,110,22)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 3: 03/09/2015 (Χιλ.:94,147,74,117)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 4: 04/09/2015 (Χιλ.:28,87,7)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 5: 07/09/2015 (Χιλ.:14,44,32)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 6: 08/09/2015 (Χιλ.:103,123,122)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 7: 09/09/2015 (Χιλ.:127,171)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 8: 10/09/2015 (Χιλ.:17)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 9: 11/09/2015 (Χιλ.:118,153)
Κλήρωση ΣΤ’ Ημέρα 10: 14/09/2015 (Χιλ.:178,183)

aimodosia

14169488_1155285094518105_1482801826_n

seppp